Werkdrukverlichting vo

Werkdrukverlichting in het vo realiseren. Dat is een van de speerpunten uit het Onderwijsakkoord van 2022. Voor het terugdringen van de werkdruk komt structureel elk jaar 300 miljoen euro vrij, zoals is afgesproken in de onderwijs-cao.

De helft van het geld kan collectief worden besteed aan de werkdruk verlagen op school. Bijvoorbeeld door onderwijsassistenten of surveillanten in te zetten. De andere helft is individueel te besteden voor de hoge werkdruk die onderwijsprofessionals ervaren.

Lees snel verder hoe Talentvoordocent met onze talenten jouw school kan helpen de werkdruk te verminderen.

Werkdrukverlichting vo

Waarom Talentvoordocent inschakelen voor werkdrukverlichting?

Persoonlijke aanpak

Een eigen contactpersoon die voor je klaarstaat.

Flexibele inzet

Tot 24 uur van tevoren op- of afschalen van de inzet van onze talenten.

Betaalbare ondersteuning

Ondersteuning voor een eerlijke prijs.

Werkdruk

Hoe komt het dat er zo´n hoge werkdruk in het onderwijs is?

Er zijn meerdere oorzaken van de hoge werkdruk in het onderwijs. Denk aan het feit dat docenten steeds meer taken erbij hebben gekregen in de loop der jaren. Vooral administratie slokt veel tijd op. Denk aan het registreren van cijfers in leerlingvolgsystemen.

Maar ook pedagogische werkzaamheden zijn toegenomen. Net als leerlingbegeleiding en -coaching, bijvoorbeeld als mentor. En wat te denken van de grote veranderingen die de invoer van passend onderwijs met zich mee hebben gebracht?

Kortom, er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen voor de werkdruk in het voortgezet onderwijs. Rode draad in alles is dat leerkrachten aangeven dat zij een te groot takenpakket hebben voor het aantal uren dat zij werken. Met de 300 miljoen euro kan een begin worden gemaakt met werkdrukverlichting in het vo.

Hoe mag de 300 miljoen euro besteed worden aan de werkdruk verlagen in het onderwijs?

De 300 miljoen euro bestaat uit 2 delen: de ene helft is voor individuele besteding aan het verminderen van de werkdruk die docenten ervaren. De andere 150 miljoen euro is voor collectieve besteding door de teams op scholen. Scholen kunnen dit geld niet zomaar uitgeven aan wat zij denken dat zorgt voor werkdrukverlichting in het vo.

Onderwijsprofessionals stellen werkdrukplannen op, die samengevoegd worden tot een collectief werkdrukplan dat voor de hele school geldt. Zowel een meerderheid van het personeel als de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad moeten hun akkoord geven voor de besteding van de collectieve werkdrukmiddelen.

Onderwijsondersteuning om de druk te verlichten
Werkdruk onderwijs

Waaraan kan het geld besteed worden om de werkdruk in het onderwijs te verminderen?

Er zijn verschillende middelen denkbaar om de werkdruk van docenten terug te dringen. Een voor de hand liggende optie is extra hulp in en rondom de klas.

Bijvoorbeeld door een onderwijsassistent die een docent ondersteunt bij het lesgeven. Of die individuele begeleiding aan leerlingen geeft. Een taak minder voor de docent en dus een vermindering van diens werkdruk.

Maar ook andere taken zijn op te pakken door extern personeel. Met voorop de taken waar de expertise van onderwijsprofessionals het minst bij nodig is.

Denk aan surveillanten die toezien op een eerlijk verloop van toetsen en examens. Zodat de docent tijd over heeft voor andere werkzaamheden. Een mooie manier van werkdrukverlichting in het vo.

Kan Talentvoordocent helpen om de werkdruk van mijn leraren te verminderen?

Dat kunnen wij zeker! Onze kracht ligt in het leveren van onderwijsondersteunend personeel die jouw onderwijsprofessionals laten doen waar zij goed in zijn. Door te kiezen voor onze surveillanten of onderwijsassistenten heeft een docent op jouw school meer tijd over voor onderwijsinhoudelijke taken.

Maar wij bieden ook examentrainers. Deze toppers bieden een tweedaagse interne examentraining om jouw leerlingen voor te bereiden op hun eindexamens. Zo slaan we twee vliegen in één klap: extra examenvoorbereiding voor leerlingen én tijd over voor docenten.

Meer tijd over voor andere taken
Werkdruk leraren

Waarom zou ik voor Talentvoordocent kiezen voor werkdrukverlichting in het vo?

Talentvoordocent is niet de enige partij die ondersteunend onderwijspersoneel uitzendt in scholen. En toch zijn wij de beste keuze voor jouw school. Waarom? Omdat onze talenten niet alleen nu voor ondersteuning zorgen, maar ook door ons geïnspireerd worden tot een vervolgcarrière in het onderwijs.

Door studenten en starters op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het onderwijs, laten wij hen ontdekken hoe leuk het onderwijs is. Zodat we een nieuwe aanwas van onderwijspersoneel creëren.

En dat doen we dan ook nog voor een eerlijke prijs, met een flexibele inzet (tot 24 uur van tevoren op- of afschalen) en doordat je direct kunt schakelen met een eigen contactpersoon die precies weet waar jouw school behoefte aan heeft. Interesse in onze diensten?

Hoe kom ik meer te weten over werkdrukverlichting in het vo via Talentvoordocent?

Wij hebben honderden partnerscholen en -kinderopvangen voorzien van onderwijsondersteuning en kunnen ook jouw school verder helpen.

We gaan dan ook graag het gesprek met je aan over de mogelijkheden die er zijn. Spreek met onze medewerkers in een gratis en geheel vrijblijvend adviesgesprek!

Neem contact op door het contactformulier in te vullen. Ook kun je ons bellen of mailen. Of plan direct een adviesgesprek in!

Minder stress

Wat kun je verwachten?

1

Aanmelding

Je neemt contact met ons op om te laten weten dat je interesse hebt in onze diensten. Welkom bij Talentvoordocent!

2

Intake

We bespreken de wensen van jouw school. Samen nemen we de opties door. Wij geven je advies over de beste keuze.

3

Selectie

Wij selecteren de beste kandidaat, die wij goed voorbereiden. Na kennismaking maak jij een definitieve keuze.

4

Start

Lift off! Na diens voorbereiding (inclusief aanvraag van een VOG die wij betalen) start de kandidaat op jouw school.

Een gratis adviesgesprek over werkdrukverlichting via Talentvoordocent?

Vul het contactformulier in en binnen een dag nemen wij contact met je op voor een vrijblijvend adviesgesprek.