NPO-gelden

De NPO-gelden bieden scholen in Nederland de kans om het leerniveau van hun leerlingen weer op peil te krijgen, evenals verbeteringen in het onderwijs door te voeren. Maar hoe zet u NPO-gelden voor het onderwijs nu goed in? Wat zijn NPO-gelden eigenlijk? En wat is het verschil met subsidie voor scholen uit het nieuwe Masterplan voor het onderwijs? Allemaal vragen waar u mogelijk niet direct het antwoord op heeft. Wij helpen u op weg met de belangrijkste informatie over de NPO-gelden en vertellen u meer over de mogelijkheden van Talentvoordocent.

NPO-gelden

Waarom Talentvoordocent?

Altijd een kandidaat

Onze kracht is dat wij altijd een kandidaat kunnen leveren.

Direct schakelen

Tijdens de samenwerking staat jouw contactpersoon altijd paraat.

Wekelijks opzegbaar

Flexibel contract, waarbij wekelijks op- of afschalen mogelijk is.

Wat zijn NPO-gelden

Wat zijn NPO-gelden?

Dit zijn subsidies voor scholen, die voortkomen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het programma bevat subsidie voor onderwijs om post-coronacrisis leervertragingen in te halen en te investeren in de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkelingen van kinderen en jongeren. Het doel is vertragingen goed te maken en leerlingen en studenten zich verder laten ontwikkelen op persoonlijk en praktisch vlak. Bij de aanvraag is een menukaart opgesteld voor keuze uit bewezen interventies.

Hoe zit het met NPO-gelden voor primair onderwijs?

Subsidies uit het NPO gelden ook voor het basisonderwijs. Hoe u deze subsidies gebruikt is aan u en uw team. NPO-gelden voor po kunt u alleen met instemming van de medezeggenschapsraad inzetten. Een interventie op basis van NPO-gelden voor primair onderwijs  is bijvoorbeeld een onderwijsassistent van Talentvoordocent. Deze directe interventie faciliteert eveneens andere interventies: uw docenten krijgen meer tijd en ruimte voor lesinhoudelijke taken en er is extra aandacht voor leerlingen.

Subsidie voor po
Subsidie voor vo

En wat is mogelijk met NPO-gelden voor voortgezet onderwijs?

Besteding van NPO-gelden vindt op dezelfde manier plaats. Subsidie in het voortgezet onderwijs vraagt echter om andere interventies. Talentvoordocent kan hierbij van dienst zijn. Zo kan dankzij subsidie een onderwijsassistent op uw school aan de slag om leerkrachten te ontzorgen. Maar u kunt ook bijspijkerdagen organiseren of een zomerschool op poten zetten. In het NPO kunt u subsidie voor onderwijs inzetten op basis van uw wensen!

Hoe besteedt u NPO-gelden op verantwoorde wijze?

Omdat u achteraf verantwoording voor NPO-gelden moet afleggen in uw jaarverslag, wilt u uw toegekende subsidie aan kwalitatief onderwijs besteden. Kwaliteit is een kernwaarde voor Talentvoordocent. Wij laten onderwijstalenten – zo noemen wij onze studenten en starters – deelnemen aan een nauwgezet onboardingstraject, inclusief een inhouse-training. Onze regiomanagers staan daarnaast klaar voor al uw vragen. Op deze wijze dragen wij bij aan kwalitatief onderwijs en creëren wij talent voor de toekomst!

Verantwoord NPO-gelden besteden

Onze onderwijstalenten kunnen in verschillende rollen ondersteunen

Meest gestelde vragen

NPO staat voor Nationaal Programma Onderwijs. Het programma bestaat uit overheidssubsidie voor scholen om leervertragingen – die zijn opgelopen tijdens de coronacrisis – in te halen. Lees meer over NPO-subsidie en hoe scholen hiermee kunnen investeren in de ontwikkeling van kinderen.

Scholen krijgen minimaal 700 euro subsidie per leerling. Dit bedrag loopt op voor scholen met meer risico op leerachterstanden en scholen in het speciaal onderwijs. Lees verder over npo-gelden en de mogelijkheden die scholen hebben bij het besteden van dit bedrag.

Een NPO-les is een les die mogelijk is gemaakt door de NPO-subsidie. Lees verder over npo-gelden en hoe deze les ingevuld kan worden.

Er zijn allerlei manieren waarop dit geld in het primair onderwijs kan worden besteed. De overheid heeft een menukaart samengesteld met daarop alle interventies waar het budget aan kan worden besteed. Lees meer over de gelden en de interventies die op de menukaart staan.

Ook in het voortgezet onderwijs kan het NPO-geld op verschillende manieren worden besteed. In het menukaart van de overheid is een overzicht te vinden van alle interventies waaraan de subsidie kan worden besteed. Lees meer over de gelden en deze menukaart.

Het doel van deze gelden is het inhalen van de leerachterstanden die leerlingen hebben opgelopen in de coronacrisis. Lees verder over npo-gelden hoe dit hen vooruithelpt in hun ontwikkeling.

In het keuzemenu zijn alle interventies opgenomen waaraan je als school zijnde je subsidie kunt besteden. Lees meer over npo-gelden en hoe leerlingen hierdoor hun leervertragingen kunnen inlopen.

Neem zonder verplichting contact op

Wij bespreken graag met jou wat wij je kunnen bieden, op basis van uw wensen en keuze(s) uit de NPO-menukaart.