Terug naar FAQ

Wat is buitenschoolse opvang?

Met de term buitenschoolse opvang wordt de opvang van kinderen buiten schooltijden bedoeld. Schoolgaande kinderen kunnen er terecht voordat school begint, tijdens de lunchpauze, na school en tijdens vrije weekdagen (waaronder schoolvakanties).  

Vaak gaan kinderen naar de buitenschoolse opvang (vaak afgekort tot bso) omdat hun ouders moeten werken. Wanneer we spreken over bso bedoelen we niet alleen de opvang in het algemeen, maar ook de organisaties die deze opvang regelen.